KATEGORİLER

Makaleler » Bilgi Bankası » 6331 Sayılı Kanun Özeti

resimKonu
 

Son güncelleme tarihi: 17.12.2013

İş Güvenliği kanununda bilinmesi gereken noktaları gösteren kısa özet bilgiler aşağıda sizlere sunulmuştur.İş Güvenliği ile ilgili yeni kanun ile  son halini alan uygulamalar ve bilgiler şu şekildedir.Bu bu bilgiler ayrıca İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girecek tüm adaylar içinde kaynak görevi görmektedir.www.onceguvenlik.com size hem iş güvenliği ile ilgili bilgileri hemde iş güvenliği için gerekli tüm ekipmanları sağlamaktadır.

 

1)        İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi :  30 gün

2)        Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından : 6 işgünü

3)        İşveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre : 15 yıl

4)        Borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü : 2 yıl

5)        Çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz : 20 saat

6)        İşverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi : 3 iş günü

7)        İşverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi : 3 iş günü

8)        İşveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür : 6 ayda bir

9)        İşletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir maaş ödeme günü 20 gün geçmiş eleman işgörmeme hakkını kullanabilir.

10)     Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler ,bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.1) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. A) Adı ve soyadı. B) T.C. kimlik numarası. C) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası. D) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. E) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı. (2)Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. (4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporlar.

11)     6331 uygulanmayan yerler : 1.fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç, Türk silahlı kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri 2. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri  3. Ev hizmetleri 4. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve  meslek edindirme faaliyetleri

12)     ILO nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi : 161

13)     ILO nun 155 sayılı ilişkin sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı hakkındadır.

14)     Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir.

15)     İş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak İSGGM nin işidir.

16)     Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar İSGÜM.

17)     İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetleyen İTK (iş teftiş kurulu).

18)     Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek görevini ÇASGEM yapar.

19)     Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak : SGK

20)     Uluslararası sosyal güvenlik örgütü :  ISSA

21)     Uluslararası iş sağlığı komisyonu : ICOH

22)     Uluslararası iş denetim örgütü : IAL

23)     Avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı : OSHA

24)     İş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum :  18001 -9001 ve 14001 ortak yanları

25)     Yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.

26)     Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yılda 2 defa toplanır.

27)     Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

A)       az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat

B)        tehlikeli işyerleri için en az 12 saat

C)        çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir

28)     Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

A)       İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

B)        İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, verilebilir.

Onceguvenlik,iş güvenliği malzemeleri ,iş güvenliği ekipmanları ,iş ayakkabıları ,iş elbiseleri ,emniyet ürünleri

29)     İsg kurulu kurulması : Kararların uygulanması için Asıl işverence koordinasyon sağlanır. Asıl işverenin kuruluna temsilci gönderir. Alt işverenin kuruluna temsilci gönderir. Toplam sayı 50 den fazla ise kurul oluşturulur. Koordinasyon asıl işverence sağlanır. Alınan kararlar konusunda birbirlerini bilgilendirirler.

30)     Bir işçinin sözleşmesinin feshi sonrası devlet tarafından işe iade alırsa işçinin bu sürede geri işverene başvurabileceği max. Süre : 10 gün

31)     Feshin iptali durumunda işveren işçiyi bir ay içinde ( 30 gün ) işe başlatmak zorunda.

32)     Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaçgün içinde iş mahkemesine işe iade davası açılacağı : 30gündür.

33)     Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir : 6 ay 2 kere.

34)     Denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla 2ay çalışabilir.

35)     6 aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi 2 haftadır.

36)     6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi : 4 haftadır.

37)     1,5 ile 3 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi : 6 haftadır.

38)     Belirsiz iş sözleşmesinde 3 yıldan fazla sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi : 8 haftadır.

39)     İşçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse sgk ya 5 yıla kadar başvurabilir.

40)     İş kazalarında iş günü kaybı : 7500 gün

41)     Özel sektörde çalışacak özürlü sayısı : : %3

42)     Kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısı : : %4

43)     Kamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı : : %2

44)     Günde en fazla çalışabilecek saat : 11saat

45)     Yılda fazla mesainin olabileceği miktar : 270 saat

46)     1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin :14 gün

47)     5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin :20gün

48)     15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin :26gün

49)     18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için yıllık izin az olamaz : 20 gün

50)     Bir işçinin en fazla çalışabileceği süre :7,5 saat

51)     Gece çalışma süresinde en fazla sürecek dönem : 11saat

52)     Gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrol zamanı : 2yılda bir

53)     Gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı : yılda en az 2 defa

54)     Gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar :11saat

55)     14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir

56)     En küçük çalıştırma yaşı : 15 yaş

57)     15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara genç işçi denir.

58)     14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış çocuklara çocuk işçi denir.

59)     Genç işçinin en fazla çalışacağı süre : günde 8 saat haftada 40saat

60)     Çocuk işçinin en fazla çalışacağı süre : günde 7 saat haftada 35 saat

61)     14 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre : haftada 35 saat

62)     15 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre : haftada 40 saat

63)     Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.

64)     Periyodik olarak kontrol zamanları 13 -18 yaş arasının : 6 ayda bir.

65)     Maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde : 18 yaşından küçükler ve kadın işçiler çalışamaz.

66)     Gece vardiya işlerinde 18 yaşından küçükler çalışamaz.

67)     Doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamazlar. 16 hafta kadın işçiler

68)     Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

69)     Isı geçiren saç malzemeden yapılan çatıların yüksekliğinin azami miktarı : 350 cm

70)     İşçilerin daimi olarak çalıştığı yerlerin yüksekliğinin azami miktarı : 3m

71)     Gerekli olan hava miktarı sağlanabildiği durumlarda olabilecek min. Ve max. Yükseklik : 2,4 – 4,0 m

72)     İşyerinde işçi başına olması gereken min. Hava miktarı : 10m3

73)     Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 -150 kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

74)     Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150den çok kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakılması ve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.

75)     İsg Uzmanı yılda 5 iş günü kadar mesleği hakkında eğitim ve toplantılara katılabilir.

76)     10dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde isg uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika

77)     Az tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına

78)     İşyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre : 10 dakika

79)     Tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına :15dakika

80)     Çok tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına

81)     İşyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre :20dakika

82)     Çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 2yılda bir.

83)     Tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 2yılda bir.

84)     Az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 6yılda bir.

85)     İsg biriminin muayene odası : 12m2

86)     İsg uzmanının odası : 8m2

87)     İş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra kaç yıl sonra eğitime katılması gerektiği : 5 yıl

88)     Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm)) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm) –Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm) : AYDA BİR YENİ HÜKÜM.

89)     Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulur.

90)     Kurulda bulunacaklar a) işveren veya işveren vekili b) iş güvenliği uzmanı c) iş yeri hekimi d) insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 1 kişi e) bulunması halinde sivil savunma uzmanı f) bulunması halinde forman, ustabaşı veya usta g) çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci b, c, d, e bentlerinde gösterilen kişiler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. F bendindekiler seçimle gelirler. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri isg uzmanı (eğer tam zamanlı çalışmıyorsa o zaman d bendindeki kişiler tarafından yürütülür. : 7 kişidir.

91)     İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir: Baş temsilci seçimle belirlenir. Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı 2-50 arası çalışanı olan yerlere 1 temsilci // 51-100 arası 2 temsilci //101-500 3 // 501- 1000 4 // 1001-2000 5 //2001 ve üzeri 6 kişi

92)     İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği

93)     Uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır. İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. (DEĞİŞİK YENİ)

94)     Toplantının gündemi, yeri günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

95)     Az tehlikeli sınıflarda yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

96)     Tehlikeli sınıflarda yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

97)     Çok tehlikeli sınıflarda yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 isg uzmanı görevlendirilir.

98)     İsg uzmanlarının eğitim programının teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz

99)     Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi : 30saat

100)  Osgb nin muayne odası :10m2

101)  Osgb nin iş güvenliği odası : 10m2

102)  Osgb acil müdahale ve ilkyardım odası : 15m2

103)  Osgb bekleme odası : 12m2

104)  Osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi : 5yılda bir

105)  Osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre : 5 iş günü

106)  Herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekleri süre : 30 gün

107)  İşyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği : 4m

108)  Makinelerle çalışan tezgahlarda min. Olması gereken açıklık miktarı : 80 cm

109)  İşyerindeki geçişlerin min. Olabileceği genişlik : 120cm

110)  Yüksek geçit ve sahanlıklar da olması gereken korkuluk yüksekliği : 90cm

111)  Korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi : 2m

112)  Korkuluklar en az 1 parmak borudan yapılması gerekiyor

113)  İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler: 20 lux

114)  Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, kolidor, yol ve merdivenler : 50 lux

115)  Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b işlerin yapıldığı yerler kazan dairesi,

116)  Makine dairesi, insan ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve

117)  Yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar : 100 lux

118)  Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı : 200lux ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler : 300lux

119)  Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler : 500 lux

120)  Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler : 1000lux

121)  İşyerinde olması gereken min. Ve max. Sıcaklık düzeyleri : 15-30 Oc

122)  Kapalı işyerlerinde günde 1 defa 1 saatten az olmamak koşuluyla havalandırılacak

123)  İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük : 500 Kg

124)  Delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar : 2cm

125)  Bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği : 110 cm

126)  Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği : 55 cm

127)  Merdivenlerin alabileceği en az ve en fazla eğim miktarı :20-45 derece

128)  Zararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği : 3,5 m

129)  Merdivenlerin eninin alabileceği max. Miktar : 22 cm

130)  Ahşap merdivenin uzunluğu : 4m

Onceguvenlik,iş güvenliği malzemeleri ,iş güvenliği ekipmanları ,iş ayakkabıları ,iş elbiseleri ,emniyet ürünleri,iş kazaları,iş güvenliği tedbirleri

 

131)  Korkuluk ve trabzanın olması gereken minimum basamak sayısı : 4 basamak

132)  İşyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı : 2,5m2

133)  İşyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi : 3 ayda bir

134)  Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi : 60 derece

135)  İşyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman : 10 günde bir.

136)  Yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. Genişliği : 80 cm

137)  4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi : 110 cm

138)  En az 10 kişinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır.

139)  Bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar 3m

140)  100 kişiye kadar olan yerlerde 25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet 100 kişiden sonra 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet

141)  Genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg kadın işçiler en fazla 25 kg erkek işçiler en fazla 55 kg belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları: erkek kadın 14-16 16 11 //16-18 21 13 //18*20 26 15 // 20*35 28 17 //35*50 23 15 //50 üstü 18*11

142)  Ağır yükler parmak eklemi -dirsek yüksekliği arasında olmalıdır. En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.

143)  Öldürücü konsantrasyon : LD50

144)  Subsonik sesler sınıfına girer bu frekanstan düşük olanlar : 20HZ altı sesler

145)  Ultrasonik seslere girer bu frekanstan yüksek olan sesler : 20HZ den yüksek sesler

146)  20 hz -20 khz bu frekanslar arasındaki sesler işitilebilir seslerdir .

147)  4000-4500hz işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansıü

148)  0 db duyma eşiğidir. 140db ağrı eşiğidir.

149)  115 db işitme kaybının yaşandığı eşik çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. 1/8 saat olmalıdır.

150)  2 yılda 85db  gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet gürültü şiddeti sürekli 85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma

151)  80db en düşük maruziyet etkin değer kkd Bulundurulmalı

152)  85db en yüksek maruziyet etkin değer kkd Kullandırılmalı

153)  87 db maruziyet sınır değeri gürültüye karşı yükümlülük : 6aydır

154)  Gürültü düzeyi 85 db olan işlerde çalışma süresi : 6saat

155)  Maruziyet düzeyi : çalışanın gürültüden etkilendiği süredir

156)  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti ses ölçme cihazlarının A skalasında ölçülmelidir.

157)  Anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri, kişisel dozimetreler

158)  Gürültünün kaynağına yönelik önlemler : kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi gürültü düzeyi

159)  Yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması

160)  Gürültünün ortamında alınması gereken önlemler : makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak

161)  Gürültüye maruz kalan kişide alınması gereken önlemler : gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak

162)  Tıbbi korunma koruyucu önleyici : gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalı gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görünenlerde gerekli tedbirler alınmalı

163)  İşçiler gürültü düzeyi 85 dbli aşan işlerde günlük çalışacakları süre : 7,5 saat

164)  Gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın iç kulaktaki duyma hücrelerinde meydana gelir

165)  Ses katı ortamlarda 600C sıcaklıkta daha iyi yayılır.

166)  1 -1000 hz el-kol titreşiminde frekanslar hissedilir. İnsanlar tarafından algılanan frekans aralığıdır.

167)  El-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri : 5m/sn2

168)  El-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri : 2,5m/sn2

169)  1 -80 hz tüm vücut titreşiminde frekanslar hissedilir

Onceguvenlik,iş güvenliği malzemeleri ,iş güvenliği ekipmanları ,iş ayakkabıları ,iş elbiseleri ,emniyet ürünleri,iş kazaları,iş güvenliği tedbirleri

 

170)  Tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri : 1,15m/sn2

171)  Tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri : 0,5m/sn2

172)  Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi : 2yıl

173)  4 -10 hz frekans aralığı iç organlarda baldırlarda rezonans etkisi yapar

174)  16 -20 db  insanların dayanabileceği frekans aralığı

175)  Titreşim en çok beyaz parmak hastalığı yapar 8hz üstü.

176)  1 hz altı titreşimde deniz tutulması hali olur.

177)  1-8hz arasında  kas iskelet sistemi hastalıkları, görme Bozuklukları olur.

178)  İşyerinde ideal nem oranı : %55

179)  29 derece çalışanın performansı yüzde 5 düşer

180)  30 derece çalışanın performansı yüzde 10 düşer

181)  31 derece çalışanın performansı yüzde 17 düşer

182)  32 derece çalışanın performansı yüzde 30 düşer

183)  Normal insanda sağlık sorunu yaratmayacak basınç değerinin sınırı 4ATM basınç

184)  4ATM geçerse insan vücudu üzerinde AZOT NARKOZU etkisi yapar

185)  Basınç nedeniyle görülen akut hadiselerinde yükümlülük süresi: 3gün

186)  Basınç nedeniyle görülen akut dışındaki hadiselerinde yükümlülük süresi : 10yıl

187)  Basınçlı ortamlarda çalışanlarda işten ayrıldığında periyodik bakım zamanı : 2yılda bir

188)  Radyasyonla çalışanların periyodik muayeneleri : Ayda bir

189)  Α, β, δ, χ, UV ışınlarıdır. İnsana maruz kalması durumunda insan ölür.

190)  Kızıl ötesi ışınlar, radyo televizyon dalgaları, cep telefonları (baz istasyonları), kablosuz ağlar, elektrikli ev aletleri, mikrodalgalar : non-iyonize radyasyondur

Onceguvenlik,iş güvenliği malzemeleri ,iş güvenliği ekipmanları ,iş ayakkabıları ,iş elbiseleri ,emniyet ürünleri,iş kazaları,iş güvenliği tedbirleri

 

191)  Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60ı infrared ışınlar, %30u görünür ışınlar, %10u ise UV ışınlardır

192)  Bar veya Newton/cm2 basınç birimidir. Barometre ile ölçülür

193)  Dalgıç odalarında şahıs başına saatte en az 40m3 hava sağlanacak ve bu havadaki CO2 miktarı % 0,1 i geçmeyecek.

194)  Bir dalgıç 22m den fazla derinliğe 1 günde 2 efadan fazla dalmayacak, bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek dalgıç işlerinde çalışanlar adaptasyon muayenesi 15 günde yapılması gerekir

195)  Termometre sıcaklık ölçüm cihazı

196)  Higrometre nem ölçüm cihazı

197)  Psikometre havadaki nem oranı ölçüm cihazı

198)  Anemometre hava akım hızı ölçüm cihazı

199)  Glob termometre radyant sıcaklık ölçüm cihazı

200)  Eksplozimetre kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz           konsantrasyonu ölçümünde kullanılır

201)  Kapalı alan ölçümlerinde, en az üst, orta ve taban seviyelerinden 3 er kez ölçüm yapmak gerekir.

202)  Sıcaklık, nem, hava akım hızı, radyant sıcaklık, yapılan iş, cinsiyet, yaş, beslenme durumu, genel sağlık durumu

203)  Lux aydınlatma şiddetidir kandela (mum) ışık şiddeti Lümen ışık akışı

204)  Parça büyüklüğüne göre 1mm-10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değer : 100-150lux

205)  Parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 10mm-100mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça büyüklüğüne göre 0,2mm-1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 60-100lux

206)  Parça büyüklüğüne göre 0,2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 200-280lux

207)  Parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 40-60 lux

208)  Seyyar aydınlatma lambaları : 24-42 lux

209)  Vücut ısısı 41 dereceye ulaşırsa ısı çapması olur.

210)  ESD : günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında zarar vermeyen sınır değerini gösterir.

Onceguvenlik,iş güvenliği malzemeleri ,iş güvenliği ekipmanları ,iş ayakkabıları ,iş elbiseleri ,emniyet ürünleri,iş kazaları,iş güvenliği tedbirleri

 

211)  Kömür tozu fibrojenik potansiyeli en fazla olan tozdur.

212)  Solunum açısından en az tehlikeli toz mermer tozudur.

213)  Kaynak ve kesme işlemlerinde civa florür ve kurşun ortaya çıkan zararlı kimyasallardır.

214)  Asetilen kaynak tüplerinde gaz halinde bulunmaz

215)  MAC : müsaade edilen azami konsantrasyon

216)  STEL : 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir

217)  TWA : haftada 40 saat çalışan bir işçinin 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon

218)  55 derece altı : parlayıcı madde olarak adlandırılır

219)  0 derece altı  : çok kolay alevlenir maddeler

220)  21 derece altı : kolay alevlenir maddeler

221)  21-55 derece  : alevlenir maddeler

222)  BM ye göre kimyasalların sınıflandırılması 9 sınıfdır.

223)  AB ye göre toksiklerin sınıflandırılması : 3 sınıfdır.

224)  Kimyasalların koyulabileceği max. Yükseklik : 40 cm

225)  Kimyasallarda risk analizinin periyodik yapılacağı zaman : 5yılda bir

226)  Asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi : 2 yılda bir

227)  Asbest ile ilgili bilgilerin saklanacağı zaman dilimi : 40 yıl

228)  8 saatlik asbest maruziyet sınırı twa olarak :0,1 lif/cm3

229)  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmada işçilereverilecek eğitim konu kapsamı; sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler hijyen kuralları koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmalarda dahil yapılması gereken işler

230)  Karbondioksit: basit, boğucu, yanmaz metan: boğucu ve patlayıcı karbonmonoksit: zehirleyici ve patlayıcı.

231)  Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek birleşir.

232)  Karbon sülfür: parlayıcı sıvı asetilen: parlayıcı gaz

233)  Fosfor penteklorür: parlayıcı katı

234)  Basit boğucu gaz : karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen

235)  Kimyasa boğucu gaz : karbonmonoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür

236)  Amfibol grubu asbestler : 1.krokidolit(mavi) 2.amozit(kahverengi) 3.tremolit 4.aktinolit

237)  Bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.

238)  Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

239)  Bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa birsüre için kalıcı olduğu yerler.

240)  Bölge 20 Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

241)  Bölge 21 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

242)  Bölge 22 Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

243)  Biyolojik risklere maruz kalan kişilerin evraklarının saklanacağı süre : 15yıl

244)  Grup2, 3, 4 ile çalışmalardan önce bakanlığa bildirim yapılması gereken süre : 30 gün

245)  Biyolojik risklerde çalışan işçilerin evraklarının saklanacağı süre : 15yıl

246)  Biyolojik risklerde çalışan işçilerin özel durumlarda evraklarının saklanacağı süre : 40yıl

247)  1.kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet

248)  2.eldeki bilgi ve verilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet

249)  3.hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet  

Onceguvenlik,iş güvenliği malzemeleri ,iş güvenliği ekipmanları ,iş ayakkabıları ,iş elbiseleri ,emniyet ürünleri,iş kazaları,iş güvenliği tedbirleri

 

250)  4.tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet

251)  5.uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet : 40 yıl özel durumlar grup 3 ve 4 ün biyolojik etkenlerle ilgili evraklarının saklanacağı süre : 15 yıl

252)  Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler :

1.     a.        Gıda üreten fabrikalarda çalışma

2.     b.        Tarımdaçalışma, ormancılık

3.     c.        Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, balıkçılık

4.     d.        Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morgda çalışma

5.     e.        Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma

6.     f.         Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma 7. Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma

253)  Enfeksiyon riski : sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk

254)  Ntraks(şarbon) : uluslararası çalışma örgütü ilk meslek hastalığı olarak tanımlamıştır

255)  Berilyum ve kadmiyum :  berilyum ve kadmiyum kansere neden olan maddelerdir.

256)  Bakteriyel : şarbon, lejyoner hastalığı, tüberküloz, brusella, menengokoksik, menenjit, difteri boğmaca

257)  Viral : hepatit-B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, varisella zoster, herpes enfeksiyonu

258)  Zoonoz : doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığıdır.

259)  Patojenite : bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğidir.

260)  Virülans : etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.

261)  Eptospiroz : fare idrarından kaynaklanan zehirlenme

262)  Koğuşlarda olması gereken kişi başına min. Hava miktarı :12m3

263)  Koğuşlarda yataklar arasındaki min mesafe : 80 cm

264)  Koğuşlar antiseptik solüsyon ile temizlenecek : 6 ayda bir

265)  Koğuşlarda olması gereken min. Tavan yüksekliği : 280cm

266)  Kurşunla çalışma yapılan yerlerde adam başına düşmesi gereken hava miktarı : 15m3

267)  Periyodik olarak yapılan muayenelerde max. Olabilecek kurşun miktarı : 0,15m3

268)  Periyodik olarak yapılan muayenelerde max. Olabilecek civa miktarı : 0,075m3

269)  Periyodik olarak yapılan muayenelerde max. Olabilecek arsenik miktarı :0,15m3

270)  Atmosferdeki oksijen miktarı. %19 altı ve %25 üstü sıkıntı yaratır.

271)  Benzen ve hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda mamul eşya imalat sanayisinde kullanılan yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı : %1den fazla olmayacak

272)  Kapalı sistemde olabilecek max. Karbonsülfür miktarı : 20ppm veya 60mg/m3

273)  Ozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak göğüs radyografilerinin alınması gereken süre : 6ay da bir solunum yoluyla akciğerdeki alveollere kadar ulaşan ve orda birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı yapan tozların tane büyüklüğü 0,5 – 5 mikron arasındadır.

274)  pnömokonyoz 0,5 -5 mikron dur

275)  Benzenin neden olduğu hastalık : kanser

276)  Pamuk tozunun solunması sonucu oluşan hastalık : bisinozis

277)  Gürültüden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi : 6ay

278)  Gürültüye bağlı işitme kaybı en az : 2 yıl

279)  Kurşun ve civa ile çalışanların periyodik muayeneleri : 3 ayda bir

280)  Arsenik ile çalışanların periyodik muayeneleri : 6ayda bir

281)  Petrol kuyusu yangınlarında en etkili söndürme aracı dinamittir.

282) 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır.500 e kadar çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. Çıkış sayısı : 2 çıkış

283)  500 den fazla 1000 kişi dahil çalışanı olan işyerlerinde bulunması gereken min. Çıkış sayısı : 3 çıkış

284)  1000 kişiyi geçerse min. Çıkış sayısı : 4 çıkış

285)  Yangın tesisat ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı kontrol edilmesi gereken süre : 1yıl

286)  Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol edilmesi gereken süre 6 ayda bir , dolum 1 yılda bir yapılır.

287)  Yangın için yapılması gereken alarm ve tahliyeleri deneme süresi : 6 ayda bir

288)  Yangında kullanılan portatif kuru tozlu yangın söndürücülerin etkili püskürtme mesafesi : 3-4 m

289)  Kuru kimyasal tozlu söndürücülerin içindeki kimyasal maddenin değişim süresi : 2yılda bir

290)  Tehlikeli sınıflarda bu alanda her 500 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

291)  Çok tehlikeli sınıflarda bu alanda her 250 metrekarede bir 6 kg kkt söndürücü olacak

292)  Yangın söndürme cihazlarına olması gereken max. Ulaşma mesafesi : 25m

293)  Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde yapılması gereken söndürme tatbikat süreleri : Ayda bir

294)  A tipi yangınlar : Su , köpük , ABC tozu, BC tozu, CO2 ve halon alternatifleri ile söndürülür.

295)  B tipi yangınlar : Su ile söndürülmez. Köpük , ABC tozu, BC tozu, CO2 ve halon alternatifleri ile söndürülür.

296)  C tipi yangınlar : Su ve köpük kullanılmaz.  ABC tozu, BC tozu, CO2 ve halon alternatifleri ile söndürülür.

297)  D tipi yangınlar : D tozu ile söndürülür.

298)  A-katı madde yangınları B-sıvı madde yangınları C-gaz yangınları D-hafif metal yangınları

299)  A tipi yangınlar: odun, kömür, kağıt, ot, doküman ve plastik gibi

300)  B tipi yangınlar: benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi

301)  C tipi yangınlar: metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi

302)  D tipi yangınlar: lityum, sodyum, potasyum, aliminyum, magnezyum gibi

303)  Sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında kesilen parçalara karşı saç koruyucunun kalınlık miktarı : 3mm

304)  Yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucusu arasında çap yönündeki boşluk 40 mm den az olacak, yan boşlukların her biri 30 cm taş çapına kadar 20 mm den daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25mm den fazla olmayacaktır. Ayrıca taş ile mesnet aralığı en fazla 3mm olacaktır

305)  Şerit testere ve bıçkı makinelerinin testere bağlantıları en az ayda bir kontrol ve muayene edilmelidir.

306)  Yatay bıçak merdaneli planya(kalınlık) tezgahlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla 3mm olmalıdır. Havalandırma filtrelerinin çıkış borularının çatıda olabileceği min. Yükseklik 180cmdir

307)  Basınçlı kap : iç basıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.

308)  Basınç

Yorumlar

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Kart Bilgileriniz 128 bit SSL (Secure Soket Layer) koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.
Created by: Infomedya Kart Bilgileriniz 128 bit SSL (Secure Soket Layer) koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.
Copyright © 2015 Önce Güvenlik İş Güvenliği Çevre ve Yangın Söndürme Ekipmanları İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır